M-účetnictví

M-účetnictví

ÚČETNICTVÍ pro právnické osoby - ceník služeb 2024

NEPLÁTCI DPH

NULOVÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ, včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy, přílohy

Pro účetní jednotky, které neměly v zdaňovacím období žádné doklady k zaúčtování. Nabízíme zvýhodněnou cenu za zpracování veškerých podkladů pro dané zdaňovací období.

399

KČ / rok

Cena, uvedená níže, v této tabulce již zahrnuje:

přiznání k dani z příjmů právnických osob

výkaz zisku a ztrát

rozvaha, příloha k daňovému přiznání

účetní uzávěrka

Dokladů za rok:

Roční cena:

do 30. dokladů

399

do 100. dokladů

399

do 170. dokladů

399

do 230. dokladů

399

do 300. dokladů

399

do 370. dokladů

399

do 540. dokladů

399

do 660. dokladů

399

do 800. dokladů

399

do 940. dokladů

399

do 1090. dokladů

399

do 1.250 dokladů

399

více než 1.250. dokladů

dohodou

Vzdálený přistup do účetního programu

Po domluvě je možné zřídit vzdálený přístup do účetního systému. Můžete si vystavovat a spravovat své faktury sami pod odborným dohledem. Účtujeme v programu POHODA.

Zřízení přístupu

0

Kč / měsíčně

Kč / měsíčně

DOKLAD = faktura přijatá, vydaná, pokladní doklad, zápočet pohledávek a závazků, interní doklad, pohyb na bankovním účtu, aj.


DOKLAD není položka v účetním deníku, DOKLAD většinou obsahuje více účetních položek, které je nutno zaúčtovat.